Hera Wyckers, dirigent

Hera (°1988) begon haar muzikale opleiding aan de academies van Sint-Niklaas en Bornem. Daar volgde ze orgel bij Jan Van Landeghem, klavecimbel bij Christine Wouters en zang bij Godfried Van De Vyvere.
Hera besloot om haar studies orgel verder te zetten aan het Lemmensinstituut in Leuven bij Reitze Smits en Peter Pieters. Daar behaalde ze in juni 2011 haar masterdiploma met grote onderscheiding voor orgel.
Naast het orgelspelen heeft Hera nog een andere passie: het koorzingen.
Ze zong in het kinderkoor Mozaïek, het jeugdkoor Gynaika en het gemengd koor Capella Vocale.
Na haar orgelstudies startte ze een masteropleiding koordirectie aan het koninklijk conservatorium in Antwerpen bij Luc Anthonis. Daarnaast volgde ze o.m. de Kurt Thomas-cursus in Utrecht en de Bachdagen in Brugge. In 2014 legde ze haar masterproef voor koordirectie af met een programma rond Heinrich Schütz en Hugo Distler, waarmee ze de grootste onderscheiding behaalde.
Hera is leerkracht orgel in de gemeentelijke kunstacademie van Knokke-Heist en dirigeert de verschillende samenzanggroepen van de academie in Beveren. Verder is ze dirigente van het kamerkoor Muzenisse in Stekene en vanaf 2017 ook van het vocaal ensemble Similare in Dendermonde.
Sinds 2011 is Hera titularis-organist van de dekenale Sint-Martinuskerk te Beveren-Waas en de omringende parochies.

Hera Wyckers